Samvariasjonsanalyse

"Matematisk-statistisk teknikk for å studere hvordan variasjoner i en variabel er funksjonelt bundet til (""kan føre tilbake til"") en eller flere andre variabler."
  • Treff: 961
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login