Samsvarskvalitet

Hvor godt et produkt med hensyn til bruk og konstruksjon lever opp til de oppgitte spesifikasjoner.
  • Treff: 644
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login