Samfunnsklasser

Relativt homogene og varige sosiale grupper i et samfunn, som er hierarkisk ordnet, og hvis medlemmer i betydelig grad har sammenfallende verdioppfatninger, interesser og atferd.
  • Treff: 538
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login