Produktattributter

Viktige egenskaper ved et produkt som vanligvis er grunnlaget for å etablere komparative fortrinn.
  • Treff: 822
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login