Produksjonsfleksibilitet

Evne til omstilling i produksjonen, ikke bare til å tåle svingninger i produksjonsmengder, men omstilling til andres produkter.
  • Treff: 546
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login