Produksjonsfaktor

Nødvendig element i en produksjonsprosess, f.eks. maskiner, råstoff, hjelpestoffer, energi, kapital og arbeid.
  • Treff: 592
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login