Privat foretak

Foretak eid av enkeltpersoner (ev. aksjonærer) motsatt offentlige, organisasjonseide, kooperative eller kollektive selskap.
  • Treff: 531
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login