Prisreaksjon

Forbrukeres, videreforhandleres og konkurrenters tilpasning til eller mottiltak mot prisendringer, også ut over endringer i etterspurt mengde som kan måles ved priselastisitet.
  • Treff: 504
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login