Prisloven

Lov av 26. juli 1953 om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold.
  • Treff: 759
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login