Postalundersøkelse

Undersøkelse foretatt ved kontakt gjennom postforsendelser. Egnet til å samle inn store mengder informasjon, men er ofte unøyaktige og gir lav svarprosent fordi frafallet er stort. Lite kostnadskrevende men kan ta lang tid.
  • Treff: 579
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login