Plass/Distribusjon

De kanalene en velger for å selge et produkt til en spesifikk målgruppe. Direkte salg, agent, distributør og Direkte Reklame (Direct Mail) er blant de alternative mulighetene.
  • Treff: 567
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login