PERT

Navn på bestemt type nettverksplanlegging: Program Evaluation and Review Technique.
  • Treff: 637
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login