Personlighet

En persons samlede, varige egenskaper, som gir vedkommende hans eller hennes særpreg, og som får denne personen til å tenke, handle og føle på en karakteristisk måte.
  • Treff: 532
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login