Persepsjon

Prosessen der en person velger, organiserer og tolker informasjon for å danne seg et meningsfullt bilde av verden.
  • Treff: 535
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login