Psykografisk segmentering

Kjøperne blir delt inn i ulike grupper på grunnlag av følgende faktorer: Samfunnsklasse, livsstil, personlighet.
  • Treff: 837
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login