Prospektteori

Når forbrukere finner frem til beslutningsalternativer ved å vurdere gevinst og tap ut ifra en verdifunksjon.
  • Treff: 478
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login