Proporsjonal kostnad

Variabel kostnad som er proporsjonal med antall enheter produsert eller solgt, forskjellig fra degressiv og progressiv kostnad.
  • Treff: 552
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login