Prognosemetode

Framgangsmåte for å analysere historiske utviklingsforløp, samvariasjoner og nye innslags betydning for utviklingen. F.eks. trendanalyse, kryssløpsanalyse, simulering, analogiteknikker o.a.
  • Treff: 559
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login