Prognose

Forutsigelse. Spesifisering av ventet hendelsesforløp i framtiden, eventuelt med begrunnelse. Enkelte begrenser prognose til å gjelde ut fra gitte forhold.
  • Treff: 644
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login