Produktposisjonering

Produktposisjonering Plassering av eget produkt i forhold til konkurrentene i markedet, ut fra komparative fortrinn. Kundens oppfatning av den relative plassering er målkriteriet.
  • Treff: 615
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login