Produktorientering

Basert på en oppfatning om at forbrukerne vil velge de produktene som har best kvalitet. Ledelsen i en produktorientert bedrift er opptatt av å lage gode produkter og stadig forbedre dem.
  • Treff: 808
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login