Produktkonsept

Et produktkonsept er en bearbeidet utgave av produktidèn, uttrykt på en måte som er meningsfull for forbrukerne.
  • Treff: 719
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login