Produktgruppe

En gruppe produkter innenfor en produktklasse som har nær tilknytning til hverandre ved at de fungerer på praktisk talt samme måte, blir solgt til samme kunder, markedsført via de samme distribusjonskanalene eller faller innenfor en bestemt prisklasse. Eksempel: livsforsikring.
  • Treff: 548
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login