Overskuddsetterspørsel

Når samlet eller aggregert etterspørsel etter et gode overstiger det samlede tilbudet, til den rådende pris, har vi overskuddsetterspørselen.
  • Treff: 879
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login