Organisasjonsplan

Symbolsk oppstilling, tegning eller beskrivelse av hvilke oppgaver de forskjellige delene skal løse og hvordan de forutsettes å virke sammen.
  • Treff: 538
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login