Optimere

Gjøre best mulig, skape den best mulige tilstand eller de best mulige betingelser for et godt resultat, f.eks. ved prisfastsettelse eller andre beslutninger.
  • Treff: 533
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login