Oppfølging

Kontrollaktivitet som blir utført av en stabsenhet innenfor eget fagområde, for å se om krav og retningslinjer er forstått og blir fulgt av utøverne.
  • Treff: 490
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login