Omsetningsprognose

Prognose for et foretaks samlede omsetning eller deler av denne for produkter, markeder og perioder.
  • Treff: 566
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login