Offentlige markeder og nonprofit-markeder

Stat, fylke og kommune og nonprofit-organisasjoner som kjøper varer og tjenester for å produsere offentlige tjenesteytelser, eller for å gi varene og tjenestene videre til andre som trenger dem.
  • Treff: 490
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login