Observasjonsmetode

Systematisk framgangsmåte for gjennomføring av observasjoner, laget for å sikre at observasjonene blir pålitelige og gyldige.
  • Treff: 545
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login