Nettofortjeneste

Bruttofortjeneste minus alle kostnader (inklusive avskrivinger). Oppgis ofte som netto fortjenestemargin.
  • Treff: 902
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login