Negativt bidrag

Dekningsbidrag som får negativt fortegn fordi prisen ikke engang kan dekke de variable enhets- kostnadene.
  • Treff: 545
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login