Mottaker

Den parten (også kalt adressat eller målgruppe) som får/mottar budskapet eller informasjonen fra avsender.
  • Treff: 583
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login