Mikromarkedssystemet

Består av de av bedriftens nærmeste med- og motspillere som innvirker på evne og muligheter til å betjene sine markeder: Bedriften selv, leverandører, markedsføringens mellomledd (hjelpefunksjoner), kunder, konkurrenter og offentligheten.
  • Treff: 651
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login