Mellomledd

Ofte brukt om handelsledd som ligger mellom et produksjonsledd og et senere handelsledd, eller mellom to handelsledd i distribusjonskjeden.
  • Treff: 522
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login