Megling

Når en nøytral tredjepart som er trent i å forsone to parter bringes inn for å løse en disputt.
  • Treff: 574
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login