Med bestemmelse

En organisasjons forsøk på å vinne støtte hos andre institusjoner ved deres ledere få plass i rådgivende organer, styrer og lignende.
  • Treff: 563
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login