Markedsutviklingens faser

Et marked gjennomløper fire faser: Frembrudd, Vekst, Metning, Nedgang.
  • Treff: 542
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login