Markedsundersøkelse

Systematisk innhenting, registrering og analyse av informasjon i tilknytning til markedsføring av varer og tjenester. Har som oppgave å beskrive, å forklare og forutsi. Benyttes som regel når det snakkes om de enkeltstående, konkrete undersøkelser knyttet til bestemte problemstillinger og oppgaver.
  • Treff: 626
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login