Markedstilpasning

Tiltak som har til hensikt å tilpasse et foretaks, eller en institusjons tilbud til eksisterende og/eller forventede arbeidsbetingelser på markedet.
  • Treff: 554
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login