Markedspris

Med markedspris menes at man fastsetter priser mer ut fra det gjengse prisnivået i bransjen, enn ut fra egne kostnader og etterspørselen.
  • Treff: 558
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login