Markedsorientering

En kundesentrert filosof der det gjelder å oppdage og respondere på kundens behov
  • Treff: 518
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login