Markedsinformasjonssystem

Består av mennesker, maskiner og rutiner som benyttes for å innhent, sortere, analysere, vurdere og fordele ønskede, nøyaktige opplysninger i rett tid til beslutningstakere innen markedsføringen.
  • Treff: 667
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login