Markedsimperfeksjoner

Når markedsløsningen fører til en for samfunnet mindre gunstig bruk av ressursene (f.eks. vedvarende høy arbeidsledighet).
  • Treff: 664
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login