Markedsføring for direkte bestilling

Markedsføring der direkte markedsførere forsøker å få en målbar respons, vanligvis en kundeordre.
  • Treff: 597
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login