Markedsbasert PR (MPR)

Publisitet og andre aktiviteter som bygger opp en bedrifts eller et produkts image for å gjøre det enklere å nå markedsføringsmålene.
  • Treff: 556
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login