Markedsandel

Del av marked som en bedrift har andel i, uttrykkes i prosent av det totale marked. Måles i verdi eller volum.
  • Treff: 550
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login