Målformulering

Fastsettelse av mål for planperioden, målene må være hierarkiske, kvantitative og konsistente.
  • Treff: 593
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login