Mål-middel-metoden

Klart definerte målsettinger. Bestemme hva som må til for å nå disse målene, og beregner hva det vil koste å få gjennomført de bestemte oppgavene.
  • Treff: 1654
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login