Lokkevare

Vare med en pris som er satt særlig lavt for å trekke kunder til salgsstedet. Tanken er at kunden da vil kjøpe også andre varer som ikke er nedsatt
  • Treff: 596
Nettside utviklet av Trønder Data

Copyright © 2019 Dag Hovelsen -

Login